INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 czerwca 2020 r. informująca o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1031)