Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego o wstrzymaniu przyjmowania interesantów.