Inwestycje

Referat Inwestycji i Drogownictwa wzory dokumentów do pobrania:

TRANSPORT DROGOWY

 1. Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
  w krajowym transporcie drogowym.
 4. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 5. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

WARUNKI WODNO KANALIZACYJNE

 1. Wniosek o uzgodnienie projektu
 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych na dostawę wody/odprowadzanie ścieków.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 1. Wniosek o uzgodnienie czasowej organizacji ruchu.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na lokalizowanie w pasie drogowym przyłącza infrastruktury uzbrojenia technicznego.
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia zarządcy drogi na lokalizowanie w pasie drogowym sieci infrastruktury uzbrojenia technicznego.
 4. Wniosek o uzgodnienia projektu budowlanego sieci / przyłącza infrastruktury uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w drodze gminnej.
 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie sieci/przyłącza infrastruktury uzbrojenia technicznego
 6. Wniosek gotowości odbioru odcinka pasa drogowego drogi gminnej.

ZJAZDY

 1. Wniosek o uzgodnienie czasowej organizacji ruchu.
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej.
 3. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą gminną.
 4. Wniosek uzgodnienia projektu budowlanego na wykonanie/ przebudowę zjazdu z drogi gminnej.