Kontakt

Urząd Gminy Biała Podlaska
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 8889 208

      83 8889 221

     83 8889 243

 

e-mail: gmina@bialapodl.pl

 NIP: 537-10-62-417
REGON: 000532369

Rachunek bankowy UG Biała Podlaska:
Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
68 8025 0007 0019 2415 2000 0020

DANE DO FAKTUR:

Gmina Biała Podlaska
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-235-47-77


Skarbnik Gminy 83 8889 216
Główny Księgowy 83 8889 215
Rada Gminy 83 8889 207
Inspektor Ochrony Danych
Maja Fila 83 8889 207

Referat Budżetu i Finansów                                                                            
KASA Joanna Sołoducha 83 8889 250
   

 

 

księgowość urzędu

 

Katarzyna Iwaniuk  

 

 

Magdalena Rozwadowska

83 8889 215
Anna Bebkiewicz                  

 

 

Natalia Dawidziuk

83 8889 217
księgowość oświatowa Joanna Szykut                       83 8889 247
Joanna Osypowicz                  

 

 

Anna Kredens                      

83 8889 246
Referat Podatków i Opłat
wymiar podatków Renata Krokos                       

 

 

Monika Makarewicz          

Agata Chalecka                 

   

 

 

83 8889 213

księgowość podatkowa
i egzekucja
Aleksandra Gajewska        

 

 

Magdalena Weremko       

83 8889 214
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Arkadiusz Drąg 83 8889 223
gospodarka odpadami  

 

 

ochrona środowiska

Renata Janowska 83 8889 269
Krzysztof Kempka 83 8889 268
planowanie przestrzenne Inga Kulicka 83 8889 218
podziały nieruchomości Szczepan Baczkura
mienie komunalne Agata Ławecka 83 8889 223
Referat Inwestycji i Drogownictwa
inwestycje  

 

 

zajęcie pasa drogowego

oświetlenie uliczne

Krzysztof Derlukiewicz   

 

Grzegorz Głuch

Marek Głuchowski

83 8889 271  

 

 

83 8889 210

Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych
dowody osobiste
ewidencja ludności
Emilia Lipka 83 8889 212
działalność gospodarcza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Lucyna Niewiadomska    

83 8889 208

ochrona ppoż.  

 

 

zarządzanie kryzysowe

Czesław Pikacz 83 8889 211
Referat Administracyjny
sekretariat Aneta Olszewska 83 8889 221
informatyk Rafał Mikulski 83 8889 280
obsługa Rady Gminy Maja Fila 83 8889 207
Referat Oświatowy
obsługa szkół  

 

 

ZFŚS

Monika Parchomiuk  

 

 

Renata Torenc

83 8889 243
dowożenie uczniów  

 

 

stypendia i zasiłki szkolne

Ewelina Maksymiuk 83 8889 242
Biuro ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy
zamówienia publiczne  

 

 

promocja gminy

Konrad Gąsiorowski  

 

 

Rafał Walczuk

83 8889 209

gmina@bialapodl.pl

www.nowa.gmina-bialapodlaska.pl          

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              gops@gmina-bialapodlaska.pl 

Kierownik Marlena Makaruk 83 8889 226
      

 

 

świadczenia rodzinne

Krystyna Nitychoruk     

 

 

Elwira Juchimiuk

Beata Kozłowska

Aneta Siłakowicz

      

 

 

83 8889 228

pracownicy socjalni Elżbieta Wawrzak     

 

 

Janina Wróbel

Agata Wacko

Bożena Wodnicka

Wiesława Dajema

      

 

 

 

83 8889 226

asystent rodziny Magdalena Krzysztofowicz-Nitek 83 8889 226
księgowość Paweł Nowicki     

 

 

Magdalena Kaździoł

83 8889 227
administracja Urszula Walczuk 83 8889 227
pracownicy socjalni Aleksandra Czubla     

 

 

Katarzyna Wasilewska

83 8889 227

 Gminny Ośrodek Kultury                     gokbp@wp.pl

 

Dyrektor Agnieszka Borodijuk 83 8889 203
Główny Księgowy Grażyna Romaniuk 83 8889 205
administracja Beata Rymkiewicz     

 

 

Piotr Trzeciak

83 8889 255

 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  07:30 – 15:30,
czwartek  08:00 – 16:00

Godziny pracy KASY:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  08:00 – 14:00,
czwartek  08:00 – 15:00

 

Napisz e-mail: gmina@bialapodl.pl