Tablica Ogłoszeń

12.05.2022

05.05.2022

04.05.2022

29.04.2022

25.04.2022

22.04.2022

 1. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Sitniku i Styrzyńcu

13.04.2022

12.04.2022

08.04.2022

05.04.2022

04.04.2022

01.04.2022

31.03.2022

23.03.2022

16.03.2022

15.03.2022

13.03.2022

07.03.2022

04.03.2022

01.03.2022

23.02.2022

17.02.2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Biała Podlaska w 2022 r.

15.02.2022

14.02.2022

11.02.2022

Starosta Bialski – obwieszczenie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – obwieszczenie

09.02.222

03.02.2022

02.02.2022

27.01.2022

19.01.2022

18.01.2022

17.01.2022

11.01.2022

10.01.2022

29.12.2021

23.12.2021

22.12.2021

21.12.2021

20.12.2021

15.12.2021

13.12.2021

09.12.2021

08.12.2021

30.11.2021

22.11.2021

17.11.2021

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 listopada 2021 roku II Aktualizacja

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI JELCZ 080

16.11.2021

15.11.2021

 

INFORMACJA NA TEMAT DYSKUSJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA PODLASKA

Informuję, iż dyskusja publiczna na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 18 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Biała Podlaska o godzinie 10.00.

03.11.2021

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska

29.10.2021

28.10.2021

26.10.2021

22.10.2021

13.10.2021

11.10.2021

07.10.2021

04.10.2021

29.09.2021

27.09.2021

03.09.2021

01.09.2021

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA

Informuję, iż w ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2021 r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości – działki o nr 219/2 i 219/3 w Ortelu Książęcym Drugim zostały opisane jako działki objęte planem zagospodarowania przestrzennego, jest to omyłka pisarska w rzeczywistości istniejący plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Podlaska nie obejmuje ww. działek.

31.08.2021

24.08.2021

09.08.2021

04.08.2021

Ogłoszenie o naborze na studia – studiuj-rolnictwo

03.08.2021

02.08.2021

29.07.2021

28.07.2021

27.07.2021

09.07.2021

05.07.2021

02.07.2021

29.06.2021

25.06.2021

15.06.2021

07.06.2021

28.05.2021

18.05.2021

14.05.2021

11.05.2021

06.05.2021

05.05.2021

04.05.2021

Ogłoszenie-o-przystąpieniu-do-sporządzenia-zmiany-studium-uwarunkowań-i-kierunków-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-Biała-Podlaska-i-przeprowadzenia-strategicznej-oceny-oddziaływania-na-środowisko.

28.04.2021

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEJSCOWOŚCI CZOSNÓWKA.

20.04.2021

20.04.2021

20.04.2021

16.04.2021

Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Lublinie wynajmie lokal w obrębie miasta Biała Podlaska na potrzeby Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) w Białej Podlaskiej o łącznej powierzchni około 322 m

13.04.2021

01.04.2021

30.03.2021

18.03.2021

11.03.2021

05.03.2021

19.02.2021

08.02.2021

08.02.2021

27.01.2021

26.01.2021

26.01.2021

22.01.2021

19.01.2021

13.01.2021

12.01.2021

08.01.2021

07.01.2021

30.12.2020

29.12.2020

23.12.2020

Lista-kandydatów-którzy-spełniają-wymagania-formalne_na stanowisko_podinspektora ds księgowości Urzędu Gminy Biała Podlaska

22.12.2020

Zarządzenie WG w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gmin Biała Podlaska przeznaczonych do zbycia poprzez sprzedaż w trybie bezprzetargowym

11.12.2020

ogloszenie_o_zasiedzeniu

10.12.2020

07.12.2020
Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

04.12.2020
Zarządzenie nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Biała Podlaska.

03.12.2020
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko.

25.11.2020

Ogłoszenie Komornika Sądowego o opisie-i-oszcacowaniu nieruchomości

24.11.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Sworach i Janówce

20.11.2020

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni słonecznej na działce nr ew. 373 w obrębie ewidencyjnym Cicibór Duży.

Zawiadomienie-ab-6740-612-2020-as-starostwo-powiatowe

Zawiadomienie-ab-6740-613-2020-as-starostwo-powiatowe (2. lokalizacja)

20.11.2020

Ogłoszenie Komornik Sądowy-16-12-2020/

18.11.2020

Konsultacje dotyczące „Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021″

12.11.2020

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

03.11.2020

II Licytacja_citroen_US Biała_Podlaska

21.10.2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

Nazwa projektu „Dokończenie budowy drogi gminnej 101669L relacji Sycyna – Sławacinek – Biała Podlaska (ul. Sławacińska), w tym budowa nawierzchni, budowa chodników i zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej”.

Wartość projektu  – 3 140 712,38,71 zł

Dofinansowanie – 1 884 427,00 zł

Wkład własny – 1 256 285,38 zł

Nazwa projektu „Budowa drogi gminnej-ul. Lipowej od km 0+109,60 do km 0+420,90, odcinek o długości 311,30 w m. Czosnówka”.

Wartość projektu  – 247  091,31

Dofinansowanie – 148 254,00 zł

Wkład własny – 98 837,31,05 zł

Ogłoszenie_KOWR.pdf

12.10.2020

Ogloszenia-KOWR_12.10.2020.pdf

12.10.2020 

Obwieszczenie-o-licytacji-ruchomosci-26-10-2020.pdf

01.10.2020

Ogłoszenie KOWR o dzierżawie nieruchomości na terenie gminy Biała Podlaska

Ogloszenie_KOWR_20201001.pdf

18.09.2020

Ogłoszenie ZWL – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia – Uchwała nr CLXXXII/3432/2020 ZWL

Uchwala-warszawska 14

26.08.2020 r.

Ogłoszenia KOWR o sprzedaży gruntów:

1_kowr

2_kowr

3_kowr

21.08.2020 r.

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora

04.08.2020 r.

 Ogłoszenie ZWL – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia

04.08.2020 r.

Ogłoszenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości w Jaźwinach

28.07.2020 r.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogloszenie-KOWR_1_22.pdf

Ogloszenie-KOWR_Woroniec.pdf

21.07.2020

Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie informuję, że posiada do wynajęcia wolne powierzchnie użytkowe, znajdujące  się w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14.

Szczegółowych informacji dotyczących wynajmu wolnych pomieszczeń można uzyskać w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie lub pod numerem telefonu 81-532-53-25 wew. 26 i 33.

21.07.2020

Ogłoszenie Komornika Sądowego

15.07.2020

KOWR_wykaz_działek_do sprzedaży

01.07.2020

KOWR_ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

24.06.2020

Ogłoszenia o licytacjach komorniczych

Oloszenie-_komornik_motocykl_i_audi

Ogloszenie_komornik_renault

19.06.2020

Ogłoszenie_o_sprzedaży nieruchomości

16.06.2020

Licytaja Komornik Sądowy

10.06.2020

KOWR-sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie_2

05.06.2020

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora sądowego

ogłoszenie sąd

03.06.2020 

Ogłoszenie o licytacji ruchomości

ogłoszenie_komornik_sądowy

29.05.2020

KOWR – ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie KOWR

30.04.2020

Zarządzenie w sprawie czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego w gminie Biała Podlaska

01.04.2020

Zarząd Województwa Lubelskiego – ogłoszenie

27.03.2020

Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2020 r.

26.03.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – Obwieszczenie.

11.03.2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – Obwieszczenie.

06.03.2020

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie.11.2 Usługi społeczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zgodnie z art.33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Biała Podlaska  w dniu 13.02.2020 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, o nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, przez Zarząd Województwa Lubelskiego podaję do publicznej wiadomości informacje o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych

Ul. Kminkowa 182 e/2

62-064 Plewiska

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie tj. do dnia 05.03.2020 r. ofertę złożył jeden podmiot. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej ocenie koncepcji realizacji zadań w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze partnera na realizację projektu.

Wójt Gminy Biała Podlaska

Wiesław Panasiuk

13.02.2020

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, o nr: RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 który został ogłoszony ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014-2020, przez Zarząd Województwa Lubelskiego

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Białej  Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPO Województwa Lubelskiego

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Biała Podlaska.   

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

III. Typy działań przewidziane do realizacji:

 1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 2. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej:
  a. środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
  b. dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
 3. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego.
 4. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.
 1. Wymagania wobec partnera:

a. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego

c. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
  b. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
  c. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a.być sporządzone w języku polskim;

b. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c.zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WL 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

f. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.).
 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

b. Na podstawie decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej   zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.

c. Od decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej nie przysługuje odwołanie.

d.Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 1. Sposób i termin składania ofert:

a. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białej Podlaskiej, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska , z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 11.2.”

b. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 06.03.2020

Informacje:       gmina@bialapodl.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Biała Podlaska,  dnia 13.02.2020 r.          

29.01.2020

Informacja o wyniku naboru  na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. dowożenia uczniów, stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

23.01.2020

Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. dowożenia uczniów, stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników.

22.01.2020

Podstawowa kwota dotacji obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

08.01.2020

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. dowożenia uczniów, stypendiów i zasiłków szkolnych, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników

23.12.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera przy projekcie Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1/ Stowarzyszenie Przyjaciół Styrzyńca

z siedzibą w Styrzyńcu, ul. Dworska 29a, 21-500 Biała Podlaska, 

NIP: 5372635766, REGON: 366075840

2/ Stowarzyszenie Ad Astra 

z siedzibą w Sławacinku Starym  72, 21-500 Biała Podlaska,

NIP:5372646132, REGON:382404320  

3/ Koło Gospodyń Wiejskich w Porosiukach „Aktywne Porosiuki”

z siedzibą w Porosiukach 29B, 21-500 Biała Podlaska ,

NIP: 5372650292, REGON: 384675418

02.12.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska zachęca mieszkańców gminy Biała Podlaska do wypełnienia ankiety dotyczącej

Analizy popytu na odwiedzanie obszaru projektu

„Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska”

Ankiety będą źródłem opinii mieszkańców na temat potrzeby modernizacji infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska. 

Ankiety należy przesyłać w wersji papierowej, bądź elektronicznej do 31.12.2019 do Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: gmnia@bialapodl.pl

http://nowa.gmina-bialapodlaska.pl/wp-content/uploads/2020/05/ANKIETA_biała_podlaska.doc

27.11.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza otwarty naboru partnerów do uczestnictwa w projekcie Modernizacja infrastruktury kultury w gminie Biała Podlaska Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oferty należy zgłaszać w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r.

O wyborze Partnera będą decydowały zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Zakres i forma udziału Partnerów w Projekcie – przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych w remontowanych świetlicach na terenie gminy Biała Podlaska.

13.11.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – Obwieszczenie.

04.11.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie – ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie – ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie – ogłoszenie

Zarządzenie Wójta Gminy Biała Podlaska Nr 0050.101.2019

28.10.2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

23.10.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie – ogłoszenie

26.07.2019

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji.

12.07.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Prosta 31

09.07.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

05.07.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji.

29.05.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego – obwieszczenie

24.05.2019

Zarząd Województwa Lubelskiego – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia

22.05.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego – obwieszczenie

17.05.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

16.05.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego – obwieszczenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego – zawiadomienie

15.05.2019

Służba Więzienna- ogłoszenie

14.05.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej.

Starosta Bialski Obwieszczenie.

13.05.2019

Zarząd Województwa Lubelskiego – wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia

10.05.2019

Starosta Bialski – zawiadomienie

09.05.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej – ogłoszenie

29.04.2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informacja

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

24.04.2019

Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego w Warszawie – obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

23.04.2019

Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski – ogłoszenie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie – ogłoszenie

18.04.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie.

17.04.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie o licytacji

16.04.2019

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej – ogłoszenie o przetargu

12.04.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie o pierwszej licytacji

11.04.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

10.04.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

09.04.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej –  zawiadomienie o sprzedaży

08.04.2019

Krajowy Ośrodek Wspracia Rolnictwa – ogłoszenie

05.04.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie o pierwszej licytacji

03.04.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – wykaz

02.04.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  – wykaz

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  – wykaz

29.03.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ogłoszenie

25.03.2019

Zarząd Województwa Lubelskiego. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym – ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej – ogłoszenie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ogłoszenie

15.03.2019

Zarząd Województwa Lubelskiego. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym – ogłoszenie

14.03.2019

Sąd Rejonowy w Grójcu – ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – obwieszczenie

12.03.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – obwieszczenie

08.03.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – ogłoszenie

01.02.2019

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki odpadami

28.01.2019

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej – obwieszczenie o pierwszej licytacji

22.01.2019

Wykaz budynków przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej

10.01.2019

Wykaz działek przeznaczonych do użyczenia – Lubelski Ośrodek Doractwa Rolniczego w Końskowoli

09.01.2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym – obwieszczenie