Rekrutacja 2021/2022

Zarządzenie nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021/2022 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska

 Przedszkolak

Nabór do klas I 2021/2022