Numery wewnętrzne

Pracownicy Referatu Budżetu i Finansów:

Skarbnik Gminy Biała Podlaska      
Krzysztof Radzikowski tel. 83 343 49 50 wew. 116
Główny Księgowy
Janina Kulińska tel. 83 343 49 50 wew.115
Katarzyna Iwaniuk tel. 83 343 49 50 wew. 115
Aleksandra Gajewska tel. 83 343 49 50 wew. 150
Natalia Dawidziuk tel. 83 343 49 50 wew. 117
Anna Bebkiewicz tel. 83 343 49 50 wew. 117
Małgorzata Kuca tel. 83 343 49 50 wew. 146
Alicja Szendel tel. 83 343 49 50 wew. 146
Joanna Szykut tel. 83 343 49 50 wew. 147

Pracownicy Referatu Podatków i Opłat:

Kierownik referatu         
Renata Krokos tel. 83 343 49 50 wew. 113
Monika Makarewicz  tel. 83 343 49 50 wew. 113
Agata Chalecka tel. 83 343 49 50 wew. 113
Alina Janowska  tel. 83 343 49 50 wew. 114

Pracownicy Referatu Rolnego, Geodezji, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej:

Kierownik referatu
Waldemar Danieluk  83 343 49 50 wew. 109
   
Szczepan Baczkura  83 343 49 50 wew. 118
Danuta Żuk 83 343 49 50 wew. 118
Krzysztof Kempka  83 343 49 50 wew. 169
Agata Ławecka  83 343 49 50 wew. 123

Pracownicy Referatu Administracyjno – Oświatowego:

Aneta Olszewska 83 343 49 50 wew. 121
Danuta Kowalczuk  83 343 49 50 wew. 143
Monika Parchomiuk  83 343 49 50 wew. 142
Teresa Belniak 83 343 49 50 wew. 143
Sandra Miechowicz 83 343 49 50 wew. 123

Pracownicy Referatu ds. Obywatelskich i Organizacyjnych:

Kierownik referatu      
Emilia Lipka 83 343 49 50 wew. 112
 pracownicy:  
Lucyna Niewiadomska 83 343 49 50 wew. 108

Pracownicy Referatu Inwestycji i Drogownictwa :

Kierownik Referatu                  
Krzysztof Derlukiewicz  83 343 48 50 wew. 110
pracownicy:
Marek Głuchowski  83 343 49 50 wew. 110
Grzegorz Głuch 83 343 49 50 wew. 110

Samodzielne stanowisko ds. ochrony p. poż., ds. obronnych, OC, zarządzania kryzysowego i informacji niejawnych.

Czesław Pikacz                                                                  83 343 49 50 wew. 111

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy, zamówień publicznych i promocji Gminy

Rafał Walczuk 83 343 49 50 wew. 171

Dzielnicowi Gminy Biała Podlaska

Jarosław Waszczuk
Robert Kulhawczuk
798003722
798003721