Inwestycyjny boom w Gminie Biała Podlaska

Mimo niesprzyjających okoliczności, epidemii koronowirusa Gmina Biała Podlaska nie zwalnia, a wręcz przyśpiesza z inwestycjami.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych uzyskały dwa projekty drogowe na kwotę ponad 4 mln zł.

W trakcie termomodernizacji jest dworek w Wilczynie. Projekt opiewa na ponad 2 mln zł i jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę domowych instalacji OZE – wartość projektu to nie bagatela 5 mln zł.

Zapraszam do posłuchania włodarza Naszej Gminy.

Zdalna Szkoła

Gmina Biała Podlaska otrzymała grant z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 69 999,93 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dzięki dofinansowaniu zostało zakupionych 37 laptopów, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów gminnych szkół.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/polaczmy-sily-i-razem-zwalczmy-koronawirusa-powies-plakat-w-swojej-okolicy znajdą Państwo kilkanaście wzorów plakatów, przygotowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, które można wykorzystać w ramach działań informacyjnych, skierowanych do obywateli. Są to plakaty adresowane do konkretnych grup odbiorców m.in. do osób przebywających na kwarantannie lub seniorów oraz plakaty na temat różnych kwestii, związanych z życiem w okresie epidemii, np. zasad bezpiecznego robienia zakupów, podróży do pracy czy też potrzeby pozostawania w domu.

Gmina Biała Podlaska włącza się w akcję szycia fartuchów ochronnych.

Gmina Biała Podlaska nie jest obojętna w obliczu pandemii koronawirusa. Przy współudziale GOK Biała Podlaska mieszkańcy naszej Gminy będą szyli fartuchy niezbędne do pracy Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej.

Szpital zapewni materiał do szycia i wykroje. Osoby, które pragną się przyłączyć do akcji i posiadają maszyny do szycia mogą swoją gotowość zgłaszać wysyłając maila o treści „fartuch” na adres: k.gasiorowski@gmina-bialapodlaska.pl