Zabłocie

Sołtys: Andrzej Grochowski
 

Zabłocie – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bialskopodlaskiego.

Zabłocie, dawniej Osieniki, to rozległa wieś położona 2 kilometry na południowy wschód od Swór. Powstała w okresie międzywojennym, wskutek tzw. komasacji gruntów. Na pustych polach osiedlali się mieszkańcy Swór (miejsce dawniej należało do wspólnoty wiejskiej, na podmokłych terenach mieszkańcy wypasali bydło i owce).