Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – załącznik nr 8 do Programu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 13 do Programu.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej – załącznik nr 9 do Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze opieka wytchnieniowa.

Karta zgłoszenia do Programu „http://gmina-bialapodlaska.pl/wp-content/uploads/2022/02/karta-zgloszenia.docxOpieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – załącznik nr 8 do Programu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM – załącznik nr 7 do Programu.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.