Swory

Sołtys: Bożena Sawczuk
 

Dziś znajduje się tu kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa, (drewniany, w stylu zakopiańskim z lat 1907-08 r. fundacji Czesława Mirskiego-Światopełk, z murowaną bramą-dzwonnicą z II poł. XIX w., parafia od 1919 r.) oraz pomnik wybudowany w 1928 z okazji 10-lecia niepodległości. We wsi również, przy głownej drodze, ciekawy drewniany spichlerz (?) i dwie drewniane stodoły kryte strzechą (na pn. i pd. wsi). Poza tym Swory to prawdziwa „nekropolia”, z aż czterema terenami grzebalnymi. Oprócz współczesnego (z orginalnymi grobami-stacjami drogi krzyżowej) dwa zabytkowe cmentarze