REJONIZACJA

Lp.

Pracownik socjalny/stanowisko

Wykaz miejscowości

1

Bożena Wodnicka – starszy specjalista pracy socjalnej

Terebela, Wólka Plebańska, Czosnówka, Ogrodniki, Perkowice, Ortel Książęcy I, Ortel Książęcy II

2

Elżbieta Wawrzak – starszy pracownik socjalny

Cełujki, Pojelce, Pólko, Krzymowskie, Zabłocie, Swory, Woroniec, Sycyna, Styrzyniec, Surmacze

3

Janina Wróbel – starszy pracownik socjalny

Cicibór Duży, Cicibór Mały, Hola, Husinka, Woskrzenice Duże, Woskrzenice Małe, Janówka, Młyniec, Michałówka, Lisy

4

Wiesława Dajema – starszy pracownik socjalny

Hrud, Roskosz, Grabanów, Grabanów Kolonia, Wilczyn

5

Agata Wacko – pracownik socjalny

Łukowce, Sitnik, Kaliłów, Dokudów I, Dokudów II

6

Katarzyna Wasilewska – pracownik socjalny

Rakowiska, Julków, Zacisze, Kamieniczne, Porosiuki, Jaźwiny, Kozula,

7

Aleksandra Czubla – pracownik socjalny

Sławacinek Nowy, Sławacinek Stary