Harmonogramy wywozu nieczystości z terenu Gminy Biała Podlaska w 2023 r.

Dodatkowe wywozy frakcji odpady zielone i pozostałości.