UWAGA ROLNICY !!!

Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o szkoleniu chemizacyjnym uzupełniającym, które odbędzie się Gminnym Domu Kultury w Sworach w dniu 15.11.2019 r., godz. 9:30.

Szczegóły na plakacie informacyjnym.

Dziady w Hrudzie

,,Dziady” po raz trzeci, tym razem w Hrudzie. Wójt Gminy Biała Podlaska, stowarzyszenie „Przez Pryzmat” i Gminny Ośrodek Kultury zapraszają 26 października 2019r. na godz.18.00 do Klubu Kultury w Hrudzie.

Tego wieczoru, nawiązując do starego słowiańskiego obrzędu powspominamy naszych przodków, zadumamy się nad życiem, a potem będziemy wspólnie biesiadować. Zabierzcie ze sobą dobry nastrój i koszyczek.

Wójt Gminy Biała Podlaska informuje o realizacji programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 31

Kryteria, które muszą spełnić końcowi odbiorcy (kwalifikowalność):

– odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2019 muszą spełniać wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza  200% kryterium:

  • 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł. dla osoby w rodzinie

– żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących.                  

Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym już otwarty!!!

W dniu 08 października 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego żłobka na terenie naszej Gminy.

Żłobek powstał dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach programu „MALUCH +” w łącznej wysokości 462.140 zł. Dzięki realizacji inwestycji powstało 19 miejsc opieki na dziećmi do lat 3.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

http://www.strategia.lubelskie.pl/ankieta.html

Wójt Gminy Biała Podlaska zachęca mieszkańców gminy Biała Podlaska do wypełnienia ankiety. Ankiety będą źródłem opinii mieszkańców na temat głównych dziedzin mających największy wpływ na rozwój oraz kształtowanie życia społeczno-gospodarczego a także na temat potencjałów oraz problemów rozwojowych naszego regionu.

Ankieta ma charakter komplementarny do prowadzonej otwartej debaty publicznej w ramach spotkań w subregionach oraz tematycznych.

Ankieta zawiera 3 moduły tj. ocenę znaczenia oraz wpływu podstawowych obszarów (dziedzin) życia społeczno-gospodarczego, potencjały i słabości oraz pytania otwarte dotyczące wskazania konkretnych inicjatyw i przedsięwzięć ważnych dla rozwoju województwa.