„Być jak Ignacy”

 „Młodzi Naukowcy” działający w SP w Grabanowie nigdy się nie nudzą. W ramach VIII edycji projektu „Być jak Ignacy”, zdobywają wiedzę dotyczącą pozyskiwania i wykorzystania różnego rodzaju energii.

               Cotygodniowe spotkania z opiekunką koła, panią Agatą Wiercińską, owocują wieloma ciekawymi przedsięwzięciami. Uczniowie zorganizowali  m.in. warsztaty dla klas młodszych, podczas których naukowcy zapoznawali koleżanki i kolegów z energią przyszłości poprzez prezentację różnego rodzaju eksperymentów.

Od dawna wiadomo, że człowiek uczy się przez doświadczenie. Chcąc zdobyć jak największą wiedzę, uczniowie wykonywali różne punktowane zadania, np. pozyskiwali energię z biomasy, budowali modele aut napędzane gazem z balonów czy panelami fotowoltaicznymi.

Stałą formą zapoznawania społeczności szkolnej z działaniami „Młodych Naukowców” są wykonywane przez nich gazetki ścienne.

Dodatkowym elementem poszerzania wiedzy są wycieczki edukacyjne. Uczestnicy projektu w lutym bieżącego roku odwiedzili farmy fotowoltaiczną i wiatrową działające na terenie gminy Rossosz i Wisznic. Wójt gminy Wisznice, Pan Piotr Dragan, oprowadził uczniów po obu kompleksach, opowiedział o celu i efektach inwestycji, omówił także sposób ich działania. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem uczestników wyjazdu, czemu dali wyraz zadając dziesiątki pytań.

W marcu kończy się już VIII edycja projektu ale młodzi naukowcy będą pracowali nadal aby poznać odpowiedzi na wszystkie pytania, zwłaszcza że już pokazali, iż potrafią. Dwa lata z rzędu zajęli III miejsce w kategorii klas IV – VI. „Być jak Ignacy” to program ogólnopolski organizowany przez Fundację PGNiG pod honorowym patronatem Polskiego Radia i Ministra Edukacji i Nauki.

Obwieszczenie SKO o uchyleniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play Nr BLS5522A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki ozn. nr ewid. 31/2 położonej w miejscowości Rakowiska, w gminie Biała Podlaska