Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – realizacja

Gmina Biała Podlaska otrzymała dofinasowanie w programie Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Dzięki dofinasowaniu Gmina zakupi 63 laptopy, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

Wartość projektu – 161 910 zł.

Przewidywany termin przekazania sprzętu komputerowego: sierpień/wrzesień 2022 r.