O Gminie

 

Gmina Biała Podlaska położona jest na granicy Europy Zachodniej (Nizina Południowopodlaska) i Europy Wschodniej (Polesie Podlaskie). Te dwa regiony dzieli rzeka Krzna największy lewobrzeżny dopływ Bugu.

Gmina Biała Podlaska jest jedną z dziewiętnastu gmin powiatu bialskiego. Leży w północnej części województwa lubelskiego. Siedzibą gminy jest sześćdziesięciotysięczne miasto Biała Podlaska, którą gmina okala i stanowi jego naturalne zaplecze. Osią komunikacyjną gminy jest droga krajowa nr 2 (międzynarodowa E30) oraz magistrala kolejowa Europy E20.

Obszar gminy wynosi 32 476 ha.
W gminie jest 41 sołectw i 45 miejscowości.
Liczba ludności wynosi 14 465  osób (na dzień 31 grudnia 2018.).
Gęstość zaludnienia jest bardzo niska i wynosi 44 osób na km2.

Na terenie gminy nie działają duże zakłady przemysłowe – większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem lub prowadzi małe przedsiębiorstwa. Duży odsetek terenów Gminy stanowią użytki rolne – to obszar 20 600 ha, niemal 64 % powierzchni gminy, na który składa się ponad 3500 gospodarstw rolnych – oraz lasy. Dzięki takiej strukturze, na terenie gminy rozwija się baza agroturystyczna, powstają nowe szlaki turystyczne. Oferta turystyczna gminy obejmuje atrakcje architektoniczne, jak zdobiony pięknymi polichromiami kościół w Sworach, zespół dworsko – pałacowy w Roskoszy , kamienne baby w Woskrzenicach Dużych oraz turystyczne: szlak kajakowy Bug – Krzna, szlaki konne, rowerowe i piesze wraz ze stale rozbudowywaną infrastrukturą. Szlaki lądowe prowadzą w pobliżu świetlic wiejskich i innych obiektów, które stanowią Szlak Ginących Zawodów – w pracowniach prowadzonych przez twórców ludowych poznać można tajniki tkactwa, garncarstwa, zdobnictwa ludowego oraz opanować podstawy tradycyjnego tańca ludowego i śpiewu.

wzorek

Aktywność mieszkańców wyraża się nie tylko ilością prężnie działających klubów kultury, ale również liczebnością członków Ochotniczej Straży Pożarnej – w 12 jednostkach, z których 4 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, działa 425 czynnych strażaków ochotników.

wzorek

Gmina dostrzega potencjał krajobrazu i aktywności kultywowanej tradycji ludowej, ale nie zapomina o rozwoju. Mocną stroną jest posiadana infrastruktura oświatowa, która zapewnia dobre warunki do nauki około 1200 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy oprócz budynków szkół mają do dyspozycji 3 hale sportowe i sale gimnastyczne oraz boiska.

wzorek

Stale prowadzone są też prace związane z budową nowych odcinków utwardzonych dróg (sieć dróg gminnych sięga 260 kilometrów), sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przy których gmina w dużej mierze korzysta z unijnych środków finansowych.