Aktywna Tablica 2023

Gmina Biała Podlaska pozyskała od Wojewody Lubelskiego w programie Aktywna Tablica środki zewnętrzne w wysokości 70.000 zł. Dzięki dofinansowaniu Szkoła Podstawowa w Sworach i Szkoła Podstawowa w Grabanowie zostanie wyposażona w sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Wartość projektu – 17.500 zł

Dofinansowanie – 70.000 zł

Wkład własny – 8.750 zł