Ogłoszenie

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%. Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych.

Koszty kwalifikowalne to m. in.:

  • budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do prowadzenia działalności,

  • kupno maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,

  • kupno urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Koszty, które nie będą uznawane za kwalifikowalne to koszty zakupu

środków transportu, używanych maszyn, urządzeń czy sprzętu oraz VAT.

Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależeć od punktów otrzymanych za:

  1. stopień innowacyjności operacji (5 pkt)

  2. wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  mniej niż 40 lat (3 pkt) 

  3. inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),

  4. uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)

  5. przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji (5 pkt),

  6. poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest operacja w stosunku do bezrobocia w kraju (1 – 4 pkt),

  7. prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Aby wniosek był rozpatrzony, rolnik musi zdobyć 5 punktów.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną.

Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 61 28 28 847 lub 728 405 593 oraz na stronie internetowej http://agropartner24.pl/

Gminny Dzień Edukacji

dscf0655Nauka jest złotem

Wykształcenie jest najcenniejszym i bez wątpienia najtrwalszym podarunkiem, jaki można przekazać dziecku w szkole. Do takiej, dojrzałej refleksji dochodzi się jednak po latach, kiedy dorosły i gruntownie wykształcony człowiek osiąga status niekwestionowanego autorytetu i cieszy się społecznym uznaniem. Nie pamięta się wówczas o stresach towarzyszących klasówkom i sprawdzianom, negatywnych ocenach zdobywanych w trakcie nauki, czy egzaminach wymagających zarwanych nocy i uświadamia, jak szczególny i odpowiedzialny jest ten zawód. Nauczyciele jawią się wdzięcznym uczniom nie tylko przewodnikami w magicznej wyprawie po wiedzę

i doświadczenie, ale także cierpliwymi wychowawcami, kształcącymi podopiecznych w pokonywaniu zła i kierowaniu się dobrem. W drugiej dekadzie października przypada Narodowy Dzień Edukacji przypominający o skromnych twórcach wielu błyskotliwych karier.

Tegoroczny Gminny Dzień Edukacji świętowano 13 października w Ciciborze Dużym. Uroczystość przygotowana przez załogę Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej zgromadziła wyjątkowo liczne grono uczestników. Znaleźli się wśród nich: przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, dyrektorów szkół gminnych, rodziców i uczniów. O szczególnej roli nauczycieli w procesie edukowania młodego pokolenia mówił w swym wystąpieniu wójt gminy Wiesław Panasiuk. Wyrazem uznania dla trudu i zaangażowania

są nagrody przyznane czwórce wyróżniających się w pracy nauczycieli. W tym roku otrzymali je: Beata Zydlewska, dyrektor SP w Grabanowie, Sławomir Adach, dyrektor SP w Ciciborze Dużym, Monika Kiryluk, nauczycielka wf w SP w Sworach oraz Grażyna Owerko, nauczycielka matematyki w SP w Ciciborze Dużym. Z kolei dyrektor SP w Ciciborze Dużym Sławomir Adach postanowił uhonorować trzy nauczycielki swojej szkoły: Monikę Małecką, Dorotę Pawluczuk i Katarzynę Tarasiuk oraz troje pracowników obsługi: Renatę Goździołko, Sylwię Sawiuk i Henryka Choduna. Program artystyczny dedykowany ukochanym nauczycielom przygotowały dzieci pod kierunkiem: Katarzyny Tarasiuk, Grażyny Owerko i Beaty Wereszko. (g)

Smaki jesieni w Styrzyńcu

dscf0528Jesienna niedziela 9 października 2016 roku w Styrzyńcu upłynęła pod znakiem zabawy, radości i smakowitych potraw. Wbrew pogodzie impreza zgromadziła wielu uczestników , obserwatorów i smakoszy. Dzieci mogły podziwiać swoich rodziców w inscenizacji pt. „Rzepka”. Trzeba przyznać, że objawiło się wiele talentów aktorskich, które należałoby jeszcze nie raz wykorzystać. Brawo rodzice.

Wiele zabaw dla dzieci i dorosłych pomogło zapomnieć o niekoniecznie sprzyjającej pogodzie. Występy „Figielka” i niezastąpionej pani Agnieszki Bieńkowskiej sprawiły, że wszystkim zrobiło się cieplej. Rozgrzewały również przepyszne potrawy przygotowane przez uczestników imprezy oraz gorące, prosto z patelni, placki ziemniaczane państwa Barnasiuków.Rozgrzewaniem uczestników skutecznie zajmowały się również zespoły śpiewacze ze Styrzyńca i z Cicibora Dużego.

Ciekawy pomysł pani Agnieszki Borodijuk z Klubu Kultury w Styrzyńcu znalazł stałe miejsce w kalendarzu tej miejscowości jako sympatyczna impreza integracyjna. Organizatorzy zapraszają za rok.