Podatki i opłaty

Deklaracje podatki i opłaty lokalne

Podatki w 2019 roku

Podatek rolny

 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018 poz.1004)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt.

Oznacza to, że stawka podatku rolnego w roku 2019 wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 135,90 zł,

od 1 ha gruntów pozostałych – 271,80 zł.

Podatek leśny

 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.2018 poz.1005)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1m3

Oznacza, że podatek leśny w 2019 roku od 1 ha lasu wynosi 42,2356 zł.

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska

Podatki w 2018 roku

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. 2017 poz.958)

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt.
Oznacza to, że stawka podatku rolnego w roku 2018 wynosi:

 • od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 131,23 zł,
 •  od 1 ha gruntów pozostałych – 262,45 zł.

Podatek leśny

 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. 2017 poz.963)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1m

Oznacza, że podatek leśny w 2018 roku  od 1 ha lasu wynosi 43,3535 zł.

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/201/2017 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Biała Podlaska

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

W 2018 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego została ustalona w kwocie 1,00 zł na jeden litr oleju napędowego.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Podatki 2017 r.

Podatek rolny

 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. poz. 993).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.)

Oznacza to, że stawka podatku rolnego na rok 2017 wynosi:

– od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 131,10 zł,

– od 1 ha gruntów pozostałych – 262,20 zł.

Podatek leśny

 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M. P. poz. 996).

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1m3

Oznacza, że podatek leśny na 2017 r. od 1 ha lasu wynosi 42,0222 zł.

 

 1. UCHWAŁA NR XXII/129/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska
 2. UCHWAŁA NR XIX/114/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawrctie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i nowych miejsc pracy

 

Podatki 2016r.

Podatek rolny

 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz. 1025).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.)

Oznacza to, że stawka podatku rolnego za rok 2016 wynosi:

– od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – 134,375 zł,

– od 1 ha gruntów pozostałych – 268,75 zł.

Podatek leśny

 • komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. poz. 1028).

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1m3

Oznacza, że podatek leśny na 2016 r. od 1 ha lasu wynosi 42,1894 zł.

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2015 roku na obszarze Gminy Biała Podlaska.

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy nr XXXVII/231/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Biała Podlaska. (UCHWAŁA OBOWIĄZUJE W 2015 ROKU)

UCHWAŁA NR XXXVII/230/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego

w 2014 roku na obszarze Gminy Biała Podlaska

Uchwała Nr XXV/162/12 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. (obowiązuje w 2014)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

DEKLARACJE PODATKOWE

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

Deklaracje na podatek od środków transportowych:
DT-1, DT-1/A 

Deklaracje DT-1, i DT-1/A w wersji interaktywnej znajdą państwo na stronie ministerstwa finansów pod następującym adresem: www.mf.gov.pl

ARCHIWUM PODATKI