Dotacja celowa Wojewody Lubelskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Podlaska – 2020

Gmina Biała Podlaska pozyskała dotację od Wojewody Lubelskiego w wysokości 36.000,00 zł na remont cmentarza wojennego jeńców radzieckich w Kaliłowie, mogiły zbiorowej z czasów II wojny światowej w Pojelcach „Las Floria” oraz na bieżące utrzymanie pozostałych grobów i cmentarzy wojennych.

Wartość projektu – 36.000 zł

Wkład własny – 0 zł