Pozyskane środki z programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Znalezione obrazy dla zapytania Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logotyp

Gmina Biała Podlaska pozyskała środki na przeprowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych pomnika położonego w Kaliłowie na terenie cmentarza jeńców radzieckich.

Celem zadania jest odnowienie pomnika i zagospodarowanie terenu przyległego do pomnika znajdującego się na cmentarzu
wojennym położonym w lesie w pobliżu miejscowości Kaliłów. Zostaną przeprowadzone prace remontowe oraz prace konserwacyjne
pomnika i cmentarza wojennego, na którym pochowano 40 tyś jeńców radzieckich.

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 12 505,63 zł.

Środki pozostające w dyspozycji Ministra (kwota wnioskowana): 10 000,00 zł.

Wkład własny: 2 505,63 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego