Zadowolenie mieszkańców Rakowisk

O otwarciu przedszkola samorządowego mówiło się w naszej gminie od kilku lat, choć kilkakrotnie modyfikowano plany. Pierwotnie miało być ono zlokalizowane w budynku po zarządzie melioracji przy ul. Łomaskiej, ale zbyt duże koszty zakupu tego obiektu spowodowały rezygnację z zamiaru. Później rozpatrywano możliwość zakupu działki w Białej Podlaskiej, aby wznosić na niej przedszkole. W ubiegłym roku radni wspólnie z wójtem zdecydowali, że przedszkole samorządowe zlokalizowane zostanie w największej miejscowości gminnej. Kiedy udało się uzyskać 800 tys. zł dotacji unijnej (połowa kosztów inwestycji) jasne było, że wiosną br. ruszą prace budowlane. Tak też się stało. Przetarg z udziałem ośmiu przedsiębiorstw wygrała bialska firma Tradbud, którą w realizacji planów wspomagać będą Elektra i Insat (prace elektryczne i sanitarne). 10 m aja w obecnoś c i w ładz samorządowych, wykonawców i mediów w Rakowiskach na zbiegu ulic Akacjowej i Wspólnej dokonano uroczystego rozpoczęcia budowy przedszkola. Wójt Wiesław Panasiuk w towarzystwie przewodniczącego RG Dariusza Plażuka dokonali symbolicznego wmurowania kilku cegieł w powstające ściany budynku. – Wybór Rakowisk nie był przypadkowy – zapewnia gospodarz gminy. – W przeciągu kilku lat powstało tutaj duże osiedle mieszkaniowe, co spowodowało wzrost liczby mieszkańców do 2400 osób. Rocznie rodzi się tu blisko trzydzieścioro dzieci, dla których potrzeba miejsca na edukację przedszkolną. W tej chwili 36 pociech z Rakowisk uczęszcza do przedszkoli w mieście, podobnie jak 131 malców z innych miejscowości. Kosztuje nas to sporo, bo aż 1 mln 200 tys. zł rocznie. Zamiast płacić miastu tak znaczne kwoty, postanowiliśmy stworzyć konkurencyjne przedszkole gminne. Warto dodać, że aż 342 małych mieszkańców gminy Biała Podlaska korzysta z wychowania przedszkolnego w punktach i oddziałach przedszkolnych, zorganizowanych przy gminnych szkołach podstawowych. Dwa z nich (w Sławacinku Starym i Woskrzenicach Dużych) zapewniają dzieciom opiekę od godz. 7 do 17. Powstanie przedszkola z prawdziwego zdarzenia (z 90 miejscami) umożliwi przyjęcie kilkulatków z: Rakowisk, Terebeli, Sitnika, Cicibora Dużego, Grabanowa, a nawet Białej Podlaskiej. Prezes firmy Tradbud Marian Kukawski zapewnia, że nie zawiedzie zaufania i do listopada br. parterowy budynek przedszkola będzie gotowy do rozpoczęcia jego zagospodarowania. Załogę Tredbudu wspomaga obecnie 6 skazanych z bialskiego Zakładu Karnego. Są to wykwalifikowani murarze, dla których praca na budowie jest jednym z elementów resocjalizacji społecznej. Obiekt o powierzchni 862 mkw. składał się będzie z: czterech sal przedszkolnych (po 60 mkw. każda), sali świetlicy, gabinetu dyrektora, sanitariatów, pomieszczenia stołówki, szatni, pomieszczeń technicznych, kotłowni, magazynu opału i korytarzy. – Ogromnie się cieszę, z faktu, że oprócz przedszkola, tak bardzo potrzebnego młodym rodzinom, Rakowiska doczekają się wreszcie własnej świetlicy. Choć to największa miejscowość w gminie, nie było dotąd miejsca na spotkania i imprezy. Teraz będzie to możliwe – mówi zadowolony Dariusz Plażuk, radny z tej miejscowości. Dzięki kwietniowej decyzji radnych udało się zamienić działki z prywatną właścicielką, dzięki czemu po drugiej stronie budynku przedszkolnego, na działce o powierzchni 35 arów dzieci otrzymają okazały plac zabaw, a mieszkańcy profesjonalną scenę do organizowania festynów. Z rozpoczętej budowy nowego obiektu zadowolona jest też sekretarz gminy Grażyna Majewska. – Wprawdzie 342 dzieci korzysta z opieki przedszkolnej w naszych placówkach oświatowych, ale nie mieliśmy dotąd własnego przedszkola. Teraz możemy być konkurencyjni wobec placówek miejskich, zważywszy, że nasze przedszkole zostanie solidnie wyposażone. W styczniu przyszłego roku ogłosimy konkurs na dyrektora przedszkola, który od kwietnia będzie rekrutował kadrę placówki i dzieci – twierdzi pani sekretarz. (g)

Strażackie święto w Ciciborze Dużym

DSCF2413

Rola strażaków-ochotników w codziennym życiu gminy ma znaczący wymiar. To oni narażają własne życie i zdrowie, aby w sytuacjach zagrożenia nieść pomoc potrzebującym i ratować ich dobytek. Ich jednostki przetrwały w swej historii niejeden pożar i niejedną burzę. Łączy je dziś wspólnota społeczeństwem, które je powołało do służby. Strażacy są dziś obecni we wszystkich uroczystościach świeckich i religijnych. Nic, zatem dziwnego, że w majowe dni świętujemy w gminie Dzień Strażaka wyjątkowo uroczyście. W tym roku miał on miejsce w Ciciborze Dużym. Uczestniczyli w nim radni i sołtysi. Uroczystości rozpoczęły się od zawodów sportowopożarniczych z udziałem druhów 12 jednostek. Mieli oni do zaliczenia sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe. Wszyscy dokładali starań, by na oczach licznie zgromadzonej publiczności wypaść jak najlepiej. Niektórych poniosły jednak emocje i popełnili błędy skutkujące punktami karnymi. Po zakończeniu sztafety najlepszy czas mieli strażacy ze Sławacinka Starego, wyprzedający minimalnie druhów z Sitnika i Ortela Książęcego. W ćwiczenia bojowych najlepsza okazała się drużyna gospodarzy, która zwiększyła przewagę nad Sławacinkiem Starym i Sitnikiem. W ostatecznej rywalizacji zwyciężyła ekipa z Cicibora Dużego (108, 7 pkt.). Drugie miejsce zdobyła drużyna ze Sławacinka Starego (109, 7 pkt.), zaś trzecie miejsce drużyna z Sitnika (111 pkt.). Kolejne pozycje zajęli: Husinka, Woskrzenice Małe, Cełujki, Hrud, Ortel Książęcy, Dokudów, Wólka Plebańska, Sycyna i Swory. Zwycięzcy otrzymali: puchar, 6 par butów specjalnych, 2 latarki do hełmów i latarkę typu szperacz. Laureaci drugiego miejsca otrzymali: puchar, 3 pary butów specjalnych, 3 koszule, 2 latarki do hełmów i latarkę szperacz. Trzecia drużyna zawodów nagrodzona została: pucharem, 6 koszulami, 2 latarkami do hełmów i latarką szperacz. Ogółem tegoroczne nagrody kosztowały 6,5 tys. zł. Podsumowanie zawodów nastąpiło w hali sportowej ciciborskiego gimnazjum. Tam też kontynuowano dalsze uroczystości. Zabierając głos, wójt Wiesław Panasiuk powiedział m.in. „Straż pożarna to wyjątkowa służba, w której przyjaźń, zaufanie i niezawodność w niesieniu pomocy bliźniemu są filarami skuteczności podczas akcji ratowniczych. OSP to umiejętność dawania bezpieczeństwa i twórczego współdziałania. To pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie oraz duma lokalnych społeczności. Jednostki strażackie są jedyną siłą w gminie, na którą zawsze można liczyć. Ich użyteczność widać nie tylko podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Gdy zachodzi potrzeba, stawiają się w ciągu kilkunastu minut i działają. W dniu ich święta serdecznie dziękuję rycerzom świętego Floriana za piękną i humanitarna służbę, pełnioną w dzień i w nocy, w dzień powszedni i święto. Życzę, aby była to służba bezpieczna, pozwalająca w zdrowiu powrócić z akcji do czekającej z troską rodziny. Za jej wsparcie składam serdeczne podziękowania. Życzę, aby św. Florian dał siłę się do przełamywania trudności, rozwiązywania problemów, których nie szczędzi codzienne życie”. Jak co roku zasłużeni strażacy odebrali odznaczenia. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” i odznakę „Zasłużony strażak powiatu bialskiego” wręczono: Markowi Łupawce. Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Jan Goździołko, Paweł Jóźwiak, Bogusław Wrona i Marian Gromadzki. Brązowy medal odebrali: Krystyna Denis, Jakub Anklewicz, Kacper Kuszewski, Witold Bonik, Bogusław Kulesza, Dariusz Gromadzki i Grzegorz Kuszneruk. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Bogusława Pietruczuk, Krystyna Kulesza, Edyta Rafalska, Bożena Kałabun, Grzegorz Kuszewski, Łukasz Dąbrowski, Tomasz Cydejko, Damian Stefański, Michał Walczuk i Michał Kroszka. Strażacy odebrali też odznaki za wysługę lat. Za 25 lat wysługi w OSP Jan Goździołko, za 15 lat wysługi: Arkadiusz Daniluk, Paweł Kulesza, Sławomir Sobkiewicz, Bogdan Dziwiński, Sławomir Adach i Stanisław Szewczyk. Przy okazji święta rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczny „Strażacy w akcji”. W kategorii klas młodszych SP z Cicibora Dużego pierwsze nagrody (książki) otrzymali: Maja Buraczewska, Jakub Żuk i Julia Jakubiuk. W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Barbara Kosieradzka. Gratulujemy wszystkim odznaczonym i nagrodzonym. Uroczystości strażackie zakończył okolicznościowy koncert zespołu śpiewaczego Zorza. (g)

 

Zgłaszanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w 2017 r. położonych na terenie gminy Biała Podlaska

Rolnicy (producenci rolni) którzy stwierdzili szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Biała Podlaska, mogą zgłaszać wystąpienie szkody do Urzędu Gminy Biała Podlaska. Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków, najpóźniej do końca maja 2017 r. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na formularzach oświadczeń udostępnionych przez Lubelski Urząd Wojewódzki, /w zał. wzór oświadczenia/ – dostępny także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy (pokój nr 7, 9, 23).


Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie do ARiMR, który należy udostępnić (do wglądu) komisji badającej straty.


Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca to zgłaszający szkody powinien wypełnić także oświadczenie o liczbie zwierząt.


Komisja powołana przez Wojewodę Lubelskiego będzie szacowała straty w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, czyli od złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód.

Załączniki:

– oświadczenie zgłaszającego starty w uprawach rolnych.

– oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie.