Hrud

Sołtys: Jarosław Wachowiec
 
 
Wieś staropolska w pobliżu Białej Podlaskiej. Wzmiankowana w 1666 r. wchodziła w skład dóbr Michała Kazimierza Radziwiłła, fundatora miejscowej cerkwi unickiej.
W latach 1867-76 znana z prześladowań unitów i prób nawracania ich siłą na prawosławie.
Wieś była wspomniana w powieści S.W.Reymonta „Z ziemi chełmskiej”.
We wsi drewniany kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP – pierwotnie cerkiew prawosławna z końca XIX w., przebudowana w 1919 r. i przejęta na kościół (parafialny od 1925 r.). We wnętrzu ikony z końca XVIII i początku XIX w. przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem i św. Mikołaja. Obok drewniana plebania po 1919 r.