Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do „Programu Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Dodatkowa informacja do wzoru karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Treść Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021