Cyfrowa Gmina

Gmina Biała Podlaska otrzymała grant w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Biała Podlaska pozyskała grant w wysokości 436 260. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup 22 sztuk nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie oraz sprzęt do serwerowni.
Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19