Zgłoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu – przejazd kolejowy w Ogrodnikach

Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu dla zadania „Zamknięcie drogi powiatowej nr 1068L relacji Biała Podlaska-Piszczac dla ruchu kołowego w celu umożliwienia przeprowadzenia robót torowych na przejeździe kolejowym w km 180,806” informuję, że zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniach 23 do 26 września 2019r. W godz. nocnych 21:00-6:00.

Projekt: „Pracuję u siebie II”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020,
Priorytet IX Rynek pracy,
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 105 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej, tj. wsparcia doradczo-szkoleniowego, udzielenia jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego min. 91 uczestnikom projektu (47K) do 31.10.2021.