Kontakt

Urząd Gminy Biała Podlaska
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska

tel. 83 8889 208

      83 8889 221

     83 8889 243

e-mail: gmina@bialapodl.pl

 NIP: 537-10-62-417
REGON: 000532369

Rachunek bankowy UG Biała Podlaska:
Bank Spółdzielczy Biała Podlaska
68 8025 0007 0019 2415 2000 0020

DANE DO FAKTUR:

Gmina Biała Podlaska
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska
NIP: 537-235-47-77

Skarbnik Gminy 83 8889 216
Główny Księgowy 83 8889 215
Rada Gminy 83 8889 207
Inspektor Ochrony Danych
Maja Fila 83 8889 207

 

Referat Budżetu i Finansów                                                                            
KASA Joanna Sołoducha 83 8889 201

księgowość urzędu

Główny Księgowy
Janina Kulińska

Katarzyna Iwaniuk  

Magdalena Rozwadowska

83 8889 215

 

83 8889 274

83 8889 274

 

Anna Bebkiewicz                  

 

Natalia Klimiuk

83 8889 217
księgowość oświatowa Joanna Szykut                       83 8889 247
Joanna Osypowicz               

 

Aleksandra Wasilewska     

83 8889 246
Referat Podatków i Opłat
wymiar podatków Renata Krokos                       

 

Monika Makarewicz          

Agata Jakimiuk             

83 8889 213

83 8889 213

księgowość podatkowa
i egzekucja
Aleksandra Gajewska        

 

Magdalena Weremko       

83 8889 214
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Arkadiusz Drąg 83 8889 223
gospodarka odpadami  

 

ochrona środowiska

Renata Janowska 83 8889 269
Krzysztof Kempka 83 8889 268
planowanie przestrzenne Inga Kulicka 83 8889 218
podziały nieruchomości Szczepan Baczkura
mienie komunalne Agata Ławecka 83 8889 267
Referat Inwestycji i Drogownictwa
inwestycje  

 

zajęcie pasa drogowego

oświetlenie uliczne

Krzysztof Derlukiewicz   

 

Grzegorz Głuch

Marek Głuchowski

83 8889 271  

 

83 8889 210

Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych
dowody osobiste
ewidencja ludności
Emilia Lipka 83 8889 212, 207
działalność gospodarcza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Lucyna Niewiadomska

83 8889 208

ochrona ppoż.  zarządzanie kryzysowe Czesław Pikacz 83 8889 211
Referat Administracyjny
sekretariat Aneta Olszewska 83 8889 221
informatyk Rafał Mikulski 83 8889 280
obsługa Rady Gminy Maja Fila 83 8889 207
Referat Oświatowy

obsługa szkół
ZFŚS

Monika Parchomiuk 
Renata Torenc
83 8889 243
dowożenie uczniów  stypendia i zasiłki szkolne Ewelina Maksymiuk 83 8889 242
Biuro ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy
zamówienia publiczne  

 

promocja gminy

Konrad Gąsiorowski  

 

Rafał Walczuk

83 8889 209

gmina@bialapodl.pl

www.gmina-bialapodlaska.pl          

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        

gops@gmina-bialapodlaska.pl 
Kierownik Marlena Makaruk 83 8889 226

świadczenia rodzinne

Krystyna Nitychoruk     

 

Elwira Juchimiuk

Beata Kozłowska

Aneta Siłakowicz

83 8889 228

 

 

 

828889 277

pracownicy socjalni Elżbieta Wawrzak     

 

Janina Wróbel

Agata Wacko

Bożena Wodnicka

Wiesława Dajema

 83 8889 226
asystent rodziny Magdalena Krzysztofowicz-Nitek 83 8889 226
księgowość Paweł Nowicki     

 

Magdalena Kaździoł

83 8889 227
administracja Urszula Walczuk 83 8889 227
pracownicy socjalni Aleksandra Czubla     

 

Katarzyna Wasilewska

83 8889 227

 Gminny Ośrodek Kultury     

gokbp@wp.pl 

Dyrektor Agnieszka Borodijuk 83 8889 203
Główny Księgowy Grażyna Romaniuk 83 8889 205
administracja Beata Rymkiewicz     

 

Piotr Trzeciak

83 8889 255

 

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  07:30 – 15:30,
czwartek  08:00 – 16:00

Godziny pracy KASY:

  08:00 – 14:00,

Napisz e-mail: gmina@bialapodl.pl