Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2019

Gmina Biała Podlaska otrzymała dotację w wysokości 21.280,00 zł od Wojewody Lubelskiego. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w następujących placówkach:

  • Szkoła Podstawowa im.1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach – kwota 4.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Sitniku – kwota 1.280,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im.Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu – kwota 4.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym – kwota 4.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa w im. Wandy Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim – kwota 4.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia nr 1235 im.Bohaterów II Wojny Światowej Woskrzenicach Dużych – kwota 4.000,00 zł.