Modernizacja infrastruktury w gminie Biała Podlaska – projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wykonano prace remontowe i instalacyjne w ośmiu świetlicach na terenie Gminy Biała Podlaska.

Projekt obejmuje również realizację cyklu imprez, które mają zintegrować lokalne społeczności wokół odnowionych świetlic i zachęcić do aktywnego korzystania z infrastruktury.