OSP Sycyna

Rok powstania – 1964
Jednostka typu „m” – posiada motopompę: PO3
Liczba członków: czynnych – 12.
Skład zarządu OSP
Prezes – Marcin Bernadkiewicz
Wiceprezes – Naczelnik – Zdzisław Wiśniewski
Sekretarz – Janusz Sęczyk
Skarbnik – Andrzej Sęczyk
Gospodarz – Henryk Olesiejuk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Chalimoniuk
Członkowie – Stanisław Harasimiuk
– Krzysztof Łukaszuk