Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – realizacja

Gmina Biała Podlaska otrzymała dofinasowanie w programie Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Dzięki dofinasowaniu Gmina zakupi 63 laptopy, które trafią do dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

Wartość projektu – 161 910 zł.

Przewidywany termin przekazania sprzętu komputerowego: sierpień/wrzesień 2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

Od godz. 11:00 dnia 05.07.2022 do godz. 11:00 dnia 06.07.2022 prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Pani Dyrektor, dziękujemy!

Wielkim wydarzeniem naszej oświatowej uroczystości w dniu 24 czerwca 2022 roku, było zakończenie pracy zawodowej dyrektora Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu – Pani Bogumiły Chodun.

Pani Dyrektor przepracowała w szkole w Styrzyńcu 39 lat, z czego ostatnie 20 lat była jej dyrektorem.         Serdecznie dziękujemy za ogromny wkład pracy, poświęcenie każdej chwili szkole, a nade wszystko za ciepło i tak  wyjątkowy lokalny patriotyzm.