Informacja

“Polski Komitet Pomocy Społecznej działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że zakończył realizację Programu FEAD 2014-2020- Podprogram 2017.
Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościowa objęto 201 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wydano 13 t. 597 kg. 400g żywności.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS w Białej Podlaskiej odbyły się jedne warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia dla 13 osób.
Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018r.  i będzie trwać do czerwca 2019r.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 31. 

Zakończenie roku szkolnego w Hrudzie

Witajcie wakacje

22 czerwca br. ostatni raz odezwał się dzwonek szkolny, kojarzony przez uczniów z niełatwymi klasówkami, sprawdzianami i odpytywaniem ich przy tablicy. Koniec roku oznacza czas beztroskiej laby, wykorzystanej na odpoczynek od zajęć lekcyjnych. Na finisz dziesięciomiesięcznych starań uczniowie odebrali świadectwa potwierdzające aktywność w szkole. Niektórzy z nich zasłużyli na szczególne wyróżnienia. Gminne zakończenie roku nauki nastąpiło w Szkole Podstawowej w Hrudzie, na które przybyli dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Zwracając się do uczniów, gospodarz gminy Wiesław Panasiuk powiedział m.in.: – Droga młodzieży! Za chwilę opuścicie mury szkoły, w których spędzaliście sporo czasu przez ostatnie dziesięć miesięcy i udacie się na zasłużone wakacje. Zanim to jednak nastąpi, odbierzecie świadectwa, stanowiące podsumowanie waszego zaangażowania i pomysłowości. Zapewne rok spędzony wspólnie w szkole zostanie w pamięci każdego z was. Wasi nauczyciele i wychowawcy codziennie odkrywali w was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Nie jest tajemnicą, że szkoła stanowi skarbnicę, z której trzeba umieć odpowiednio czerpać. Niektórzy z was osiągnęli świetne rezultaty, za które dziś po raz drugi odbiorą Złote Pióra. Gratuluję wszystkim uczniom, że dotarli do upragnionej mety, uzyskując promocję do następnej klasy. Życzę, aby długo oczekiwane wakacje zapewniły wszystkim wiele radości, wspaniałych przygód i beztroskiego wypoczynku. Gronu pedagogicznemu dziękuję za trud i zaangażowanie. To wy, oprócz cennej wiedzy, przekazujecie swoim wychowankom zasady moralne i wartości jakże przydatne w dorosłym życiu. Życzę wam wszelkiej pomyślności i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

Złote Pióra otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen 5 i wyżej, a ich rodzice specjalne podziękowania. Na takie wyróżnienie zasłużyło 35 osób. .

Część artystyczną zatytułowaną „Lato, lato…” zaprezentowali uczniowie klas 0,I, III, IV i V. Wierszem i piosenką radośnie pożegnali miniony rok szkolny.

Dyrektor szkoły Pan Jacek Kisiel w imieniu całej społeczności szkolnej za wsparcie i życzliwość okazaną szkole wręczył podziękowania Panu Wójtowi Gminy Biała Podlaska Wiesławowi Panasiukowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Biała Podlaska Panu Dariuszowi Plażukowi, Radnemu Gminy Biała Podlaska Panu Sławomirowi Paluchowi, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej Panu Dariuszowi Chorążemu, Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrudzie Panu Januszowi Denisowi oraz sołtysowi Hruda Panu Jarosławowi Wachowcowi.

Podziękowania otrzymała również Rada Rodziców, której przewodniczącym jest Pan Sławomir Stańczuk.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie przez dyrektora szkoły wyróżnień, nagród oraz listów gratulacyjnych uczniom i ich rodzicom.

Na koniec dyrektor pogratulował wszystkim i życzył udanych wakacji.