Wilczyn – Kamieniczne

Sołtys: Irena Wołowik

Nazwa tej miejscowości pochodzi od Wacława Wilczyńskiego – właściciela tych ziem sprzed 1939 roku. Położona jest w północno-wschodniej części gminy. Otaczają ją duże i piękne obszary leśne.
Razem z miejscowością Kamieniczne tworzą sołectwo, w którym urząd sołtysa od wielu kadencji sprawuje p. Irena Wołowik. Wieś liczy 121 mieszkańców.
W 2006 roku przybyło sześcioro dzieci.
Na terenie Wilczyna znajduje się Ośrodek Doradztwa Rolniczego z hotelem pięknie umiejscowiony w zespole pałacowo-parkowym.