Noc Świętojańska w Porosiukach

Jedyna taka noc w roku! Słowiańskie święto miłości uczcimy dobrą zabawą, tańcem i śpiewem przy ogniskach.
Zapraszamy na gościnną łąkę w Porosiukach.
22 czerwca 2019 r. o godzinie 19:00

Sukces młodych fotografek GOK

Sukcesem zakończył się udział Aleksandry Struk i Oliwii Kwiatkowskiej z Worońca w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Powiat Bialski i miasto Biała Podlaska w obiektywie dzieci i młodzieży – Miejsce, które kocham” . Organizatorem konkursu był Dział Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy oraz zwrócenie uwagi na historię i przyrodę powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Aleksandra Struk zajęła I miejsce, II miejsce zajęła Oliwia Kwiatkowska. Obie dziewczyny pracują w kole fotograficznym działającym w Klubie Kultury w Worońcu. Wyróżnienie w konkursie otrzymała również młoda mieszkanka naszej gminy Oliwia Paszkiewicz z Łukowców.

XVIII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną w Rokitnie

Wakacje tuż, tuż i czas na konkursy o tematyce wakacyjnej. VIII Powiatowe Spotkanie z Piosenką Wakacyjną, odbyło się w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie. Gminę Biała Podlaska reprezentował zespół ,,Tęcza” ze Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym prowadzony przez Panią Beatę Wereszko, oraz wokalistki: Alicja Szandecka, Elżbieta Doroszuk obie z Cicibora Dużego i Emilia Stefaniuk z Woskrzenic Małych ,które przygotował instruktor GOK  Jakub Gdela. Wszyscy nasi wokaliści  zachwycili jurorów wykonaniem utworów i doborem repertuaru. Urocze dziewczynki z ,,Tęczy” wyśpiewały I miejsce w kategorii  kl. I – III, Emilia Stefaniuk zdobyła I miejsce w kategorii kl. VII  – VIII. W kategorii kl. IV – VI , III miejsce zajęła Alicja Szandecka zaś wyróżnienie otrzymała Elżbieta Doroszuk. Oprócz piosenki wakacyjnej  w ramach obchodów w Powiecie Bialskim Roku Kultury Ludowej, nasi artyści wykonali również piosenki ludowe w aranżacji instruktora GOK Jakuba Gdeli.

Gratulujemy wykonawcom oraz ich instruktorom.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury – 11.06.2019r

Z okazji Powiatowego Dnia Działacza Kultury, który odbył się 11.06.2019r. w pięknym gospodarstwie agroturystycznym w Krzymoszycach, starosta bialski Mariusz Filipiuk wręczył Zespołowi Ludowemu SITNICZANIE z Sitnika oraz Zespołowi Artystycznemu ZORZA z Cicibora Dużego nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury! Na powiatowej imprezie oprócz zespołów obecni byli zastępca wójta gminy Biała Podlaska Adam Olesiejuk, radny gminny Mateusz Siwiec oraz dyrektor GOK Dariusz Chorąży.

Cztery dekady zespołu śpiewaczego Sitniczanie – relacja

Cztery dekady zespołu śpiewaczego Sitniczanie

Efektowną oprawę miał jubileusz grupy śpiewaczej Sitniczanie. Spotkanie zorganizowane 8 czerwca br. na placu przed klubem kultury GOK zgromadziło liczną grupę przyjaciół i entuzjastów zespołu. Byli wśród nich reprezentanci władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Jubilaci zaprezentowali interesujący montaż stanowiący przekrój dotychczasowych osiągnięć. Zaproszony na uroczystość Zespół Pieśni i Tańca Podlasie uzupełnił jubileuszowy koncert efektownymi tańcami lubelskimi
i podlaskimi. Święto Sitniczan było okazją do wręczenia nagród
i wyróżnień. Wójt gminy Wiesław Panasiuk wręczył zespołowi symboliczny czek na 5 tys. zł. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przyznał Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Białej Podlaskiej dotację 2 tys. zł za działania promujące walory województwa lubelskiego podczas organizacji Jubileuszu 40-lecia Zespołu Śpiewaczego „Sitniczanie”.Zespół otrzymał też okolicznościowy grawerton, który wręczyli: radna sejmiku  Barbara Barszczewska i kierownik delegatury Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Litwiniuk. Z kolei Czesław Pikacz, reprezentujący starostę bialskiego uhonorował zespół medalem Zasłużony dla powiatu bialskiego. Taki sam medal otrzymała założycielka grupy Stanisława Halina Pyrka. O jubileuszu pamiętali również radni gminni
i zespoły artystyczne skupione przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wyrazili oni podziw i gratulacje w postaci licznych upominków. Po koncercie
z mnóstwem świątecznych fotografii uroczystość przeniosła się do klubu kultury, gdzie fetowano jubileusz do późnych godzin nocnych.

Zespół utworzony został przy miejscowym Kole Gospodyń Wiejskich w 1979 r. i jest najdłużej działającym w gminie Biała Podlaska, prowadzącym aktywną działalność. Jego program wypełniają pieśni ludowe południowego Podlasia, utwory okolicznościowe i biesiadne.

Obecnie występują w nim: Renata Adamiuk – Skubis, Marta Bogusz, Jadwiga Janiszek, Monika Jarzynka, Zofia Kozłowska, Elżbieta Liniewicz, Helena Liniewicz, Bogdan Liniewicz, Sabina Litwiniuk i Halina Siwek. Akompaniują im: Jakub Gdela na akordeonie i Witold Chlebicki na trąbce. (g)

II Memoriał Jana Bandzarewicza w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Biała Podlaska

    Dnia 9 czerwca o godz. 11.00 na boisku szkolnym w Ortelu Książęcym Drugim rozegrany został II-gi Memoriał Jana Bandzarewicza w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka.

W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn spośród gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych z: Sławacinka Starego, Husinki, Sitnika, Wólki Plebańskiej, Ortela Książęcego, Ortela Książęcego oldbojs, Swór, Cełujek i Sycyny. 

         Współgospodarzami imprezy byli: Zarząd OSP z Ortela Książęcego na czele z Prezesem – Druhem Mieczysławem Weremko,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim Panią Emilią Kisielewską.

         Sędzią głównym był Gminny Komendant Związku Gminnego OSP w Białej Podlaskiej – Druh Marek Maleńczuk.

         Podczas trwania rozgrywek godz. 12.00 Prezes Zarządu Wójt Wiesław Panasiuk wraz z całym Zarządem Oddziału Gminnego w obecności najbliższej rodziny Jana Bandzarewicza złożyli wieniec i zapalili znicze na grobie św. pamięci Jana Bandzarewicza. Były przemowy i wspomnienia. Druh Prezes Wiesław Panasiuk podkreślił zasługi kol. Janka. Prezes OSP Ortel Książęcy Pierwszy Mieczysław Weremko mówił o dokonaniach strażaka, wielkiego społecznika, jakim był druh Jan Bandzarewicz. Jego zaangażowanie w sprawy społeczne podkreślał wiceprezes Zarządu  Oddziału Gminnego ZOSP RP Zbigniew Łochina i Naczelnik OSP Swory Tomasz Czemierowski. Mile wspominały działania społeczne, w które również się angażowały córki Jana.

O godz. 13.00 odbyło się  posiedzenie Gminnego Zarządu Związku OSP RP w Szkole Podstawowej  w Ortelu Książęcym Drugim, po czym nastąpiło podsumowanie II Memoriału Jana Bandzarewicza w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka.

NAGRODY

Zespołowe:

pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary i dyplomy za miejsce:

I miejsce   – puchar ufundowany przez Wójta Gminy Biała Podlaska Wiesława Panasiuka otrzymała drużyna  OSP z Ortela Książęcego Pierwszego,

II miejsce  – puchar ufundowany przez Gminnego Komendant ZOSP RP w Białej Podlaskiej Druha Marka Maleńczuka otrzymała drużyna  OSP z Ortela Książęcego Pierwszego OLD BOJS,

III miejsce – puchar ufundowany przez Prezesa OSP w Ortelu 
      Książęcym Pierwszym Mieczysława Weremko otrzymała drużyna 
      OSP ze Swór.

Indywidualne:

Czterech zawodników otrzymało statuetki i dyplomy:

·         najlepszy zawodnik – Bartosz Kaliszuk, statuetkę ufundował 
     Inspektor ds. ochrony ppoż. w Gminie Biała Podlaska Czesław
     Pikacz,

·         najlepszy bramkarz – Grzegorz Lewczuk, statuetkę ufundował
     Naczelnik OSP w Ortelu Książęcym Pierwszym Janusz Kisielewski

·         najstarszy zawodnik – Robert Stawecki, statuetkę ufundował Wice 
     Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Białej Podlaskiej
     Zbigniew Łochina

·         najmłodszy zawodnik – Piotr Kaździoł, statuetkę ufundował Wice 
     Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP w Białej Podlaskiej Gogdan
     Liniewicz

Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy – za miejsca, a pozostałe drużyny za udział w II-gim Memoriale Jana Bandzarewicza w piłce nożnej w Ortelu Książęcym Drugim.

         Podczas podsumowania wyników i wręczenia pucharów 
i statuetek, których dokonał Pan Wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk oprócz gratulacji nie zabrakło słów podziękowania organizatorom, sędziom, Zarządowi OSP w Ortelu Książęcym Pierwszym i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym Drugim.

Były również słowa uznania dla miejscowego OSP za zabezpieczenie logistyczne – kwatermistrzowskie.

         Wszystkim drużynom gratulujemy, organizatorom dziękujemy 
i zapraszamy za rok.

Wójt Gminy Biała Podlaska

Wiesław Panasiuk

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Dokudowie Pierwszym

  Dnia 19.05.2019 r. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze
w Dokudowie Pierwszym. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.45 złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Panu Wójtowi Gminy Biała Podlaska Wiesławowi Panasiukowi przez Gminnego Komendanta OSP Marka Maleńczuka.