Styrzyniec

Sołtys: Roman Michałowski

Wieś malowniczo położona w dolinie Krzny, 10 kilometrów na zachód od Białej Podlaskiej. Dziś liczy 414 mieszkańców. Jej nazwa wywodzi się od strzyży owiec, co wskazywałoby na tradycję hodowli owiec i przetwarzania wełny, bo też warunki przyrodnicze: wiele łąk i pastwisk sprzyjają temu.

W Styrzyńcu znajduje się szkoła podstawowa, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej i od niedawna działa klub kultury.
Przy klubie działa zespół taneczny, którego instruktorem jest p. Agnieszka Bieńkowska oraz zespół śpiewaczy istniejący od 2005 roku. Jego członkami są mieszkańcy oczarowani pięknem polskiej pieśni ludowej.