Akcja Sprzątanie Świata

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Biała Podlaska
o przyłączenie się do Akcji Sprzątania Świata

Sprzątanie świata to  pomysł wywodzący się z Australii. Jest to międzynarodowa kampania odbywająca się  na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, a polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci, zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.  W Polsce ogólnokrajową  akcję prowadzi od wielu lat Fundacja Nasza Ziemia.
W tym roku, po raz 27. zapraszają do wspólnego działania, jak zwykle w 3 weekend września, tj. 18-20.09. Hasło tegorocznej kampanii to: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.
Temat bardzo na czasie i trafiony w punkt. Wystarczy obejrzeć się wokoło, jak wiele plastikowych odpadów zaśmieca środowisko. A ponieważ Ziemia to nasz dom, zapraszamy wszystkich – posprzątajmy swój kawałek Polski!

Dziś, w dobie pandemii, zachęcamy wszystkich do posprzątania swoich własnych obejść, niech nasze podwórka będą naszą wizytówką! I nie ważne, czy mieszkamy w budynku jednorodzinnym czy wielorodzinnym. Ważne, żeby wokół nas było czysto i pięknie!
Dajmy dobry przykład wszystkim, nabierajmy wspaniałych nawyków umiejętności segregacji odpadów. Bądźmy eko!

Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza na studia magisterskie stacjonarne na kierunku Zdrowie Publiczne w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne trwają 2 lata  (4 semestry).

Więcej „Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza na studia magisterskie stacjonarne na kierunku Zdrowie Publiczne w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.”

Aktualny spis telefonów Urzędu Gminy Biała Podlaska

Referat Budżetu i Finansów                                                                            
KASA Joanna Sołoducha 83 8889 250

księgowość urzędu

Główny Księgowy
Janina Kulińska

Katarzyna Iwaniuk
Magdalena Rozwadowska

83 8889 215
Anna Bebkiewicz
Natalia Dawidziuk
83 8889 217
księgowość oświatowa Joanna Szykut                       83 8889 247
Joanna Osypowicz
Aleksandra Wasilewska        
83 8889 246
Referat Podatków i Opłat
wymiar podatków Renata Krokos
Monika Makarewicz
Agata Jakimiuk                 
83 8889 213
księgowość podatkowa
i egzekucja
Aleksandra Gajewska
Magdalena Weremko       
83 8889 214
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Arkadiusz Drąg 83 8889 208
gospodarka odpadami  

ochrona środowiska

Renata Janowska 83 8889 223
Krzysztof Kempka 83 8889 268
warunki zabudowy Inga Kulicka 83 8889 218
podziały nieruchomości Szczepan Baczkura
mienie komunalne, planowanie przestrzenne, zaświadczenia, wypis, wyrys Agata Ławecka
Katarzyna Chruścińska
83 8889 267
Referat Inwestycji i Drogownictwa
inwestycje  

zajęcie pasa drogowego

oświetlenie uliczne

Krzysztof Derlukiewicz   

Grzegorz Głuch

Marek Głuchowski

83 8889 271  

83 8889 210

Referat ds. Obywatelskich i Organizacyjnych
dowody osobiste
ewidencja ludności
Emilia Lipka 83 8889 212
działalność gospodarcza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Lucyna Niewiadomska

83 8889 207

ochrona ppoż.  zarządzanie kryzysowe Czesław Pikacz 83 8889 211
Referat Administracyjny
sekretariat Aneta Olszewska 83 8889 221
informatyk Rafał Mikulski 83 8889 280
obsługa Rady Gminy Maja Fila 83 8889 269
Referat Oświatowy

obsługa szkół
ZFŚS

Monika Parchomiuk  Renata Torenc 83 8889 243
dowożenie uczniów  stypendia i zasiłki szkolne Ewelina Maksymiuk 83 8889 242
Biuro ds. pozyskiwania funduszy i promocji gminy
zamówienia publiczne  

promocja gminy

Rafał Walczuk

83 8889 209

gmina@bialapodl.pl

www.gmina-bialapodlaska.pl          

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej              gops@gmina-bialapodlaska.pl 

Kierownik Marlena Makaruk 83 8889 226

świadczenia rodzinne

Krystyna Nitychoruk     

Elwira Juchimiuk

Beata Kozłowska

Aneta Siłakowicz

83 8889 228

pracownicy socjalni Elżbieta Wawrzak     

Janina Wróbel

Agata Wacko

Bożena Wodnicka

Wiesława Dajema

 83 8889 226
asystent rodziny Magdalena Krzysztofowicz-Nitek 83 8889 226
księgowość Paweł Nowicki     

Magdalena Kaździoł

83 8889 227
administracja Urszula Walczuk 83 8889 227
pracownicy socjalni Aleksandra Czubla     

Katarzyna Wasilewska

83 8889 227

 Gminny Ośrodek Kultury                     gokbp@wp.pl

 

Dyrektor Agnieszka Borodijuk 83 8889 203
Główny Księgowy Grażyna Romaniuk 83 8889 205
administracja Beata Rymkiewicz     

Piotr Trzeciak

83 8889 255