Zdalna Szkoła

Gmina Biała Podlaska otrzymała grant z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 69 999,93 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dzięki dofinansowaniu zostało zakupionych 37 laptopów, które trafią do najbardziej potrzebujących uczniów gminnych szkół.