Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030 zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 287/2022 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 9 grudnia 2022 r.

Więcej Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska w dniach od 22.02.2023 r. do 16.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia31.03.2023 r.

Dokumenty:

 1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska
 2. Projekt mpzp Rakowiska – część tekstowa z uzasadnieniem
 3. Projekt mpzp Rakowiska – część graficzna
 4. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOS

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej „Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023″

Zwrot podatku akcyzowego w 2023


Zwrot podatku akcyzowego w 2023

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
 • w terminie od 01 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 30 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Materiały

Procedura_2023_r Pobierz

 • Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  Wzór​_wniosku​_akcyza​.pdf 0.85MB
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188):
  Ustawa.pdf 0.04MB