Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030 zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 287/2022 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 9 grudnia 2022 r.

Więcej Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2021 – 2030

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska w dniach od 22.02.2023 r. do 16.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia31.03.2023 r.

Dokumenty:

  1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska w części miejscowości Rakowiska
  2. Projekt mpzp Rakowiska – część tekstowa z uzasadnieniem
  3. Projekt mpzp Rakowiska – część graficzna
  4. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia SOOS

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej „Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023″