Zamówienia publiczne

Informujemy, iż postępowania dotyczące zamówień publicznych o wartości powyżej 130 tysięcy złotych netto prowadzone są przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://gmina-bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

Plan zamówień 2023

Plan zamówień 2022