GKRPA

Adres
21- 500 Biała Podlaska
ul. Prosta 31, pokój numer 2
tel 83 343 32 84
e-mail: gkrpa@gmina-bialapodlaska.pl

godziny pracy codziennie 7.30 -15.30
czwartek 8.00 -16.00

Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych zamieszkałych na terenie Gminy Biała Podlaska pierwsza i trzecia środa miesiąca 8.00 -15.00

Do podstawowych działań Komisji należy przede wszystkim:

  1. Zmniejszenie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.
  2. Zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia.
  3. Zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
  4. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  5. Tworzenie bazy materialnej , organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  6. Przygotowywanie diagnozy lokalnych problemów uzależnień, niezbędnej w ocenie skuteczności działań.
  7. Prowadzenie kontrolnej działalności w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem , w szczególności w kontekście sprzedaży alkoholu nieletnim.
  8. Wydawanie opinii w sprawie wydawania i cofania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

do pobrania :

Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe.