Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w Powiecie Bielskim, które odbędzie 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, ul. Wygoda 10A, 21-580 Wisznice

Więcej „Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Aktywna Lubelszczyzna w Powiecie Bielskim, które odbędzie 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, ul. Wygoda 10A, 21-580 Wisznice”

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Woroniec w dniach od 15 marca do 11 kwietnia 2023 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna w dniach od 15 marca do 11 kwietnia 2023 r. r. w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska z możliwością składania uwag w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.