Perkowice

Sołtys: Sebastian Gałązka

Sołtysem jest p. Sebastian Gałązka. We wsi znajduje się Klub Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. i filia biblioteki gminnej.
Perkowickie wyroby z pracowni kulinarnej (w szczególności bankucheny) słyną nie tylko w okolicy. Tak wyśmienicie gotują i pieką panie z działającego tu Koła Gospodyń Wiejskich.
Obecnie przeprowadzany jest remont budynku w którym znajduje się Klub Kultury i Biblioteka. Przy Klubie Kultury działa Zespół śpiewaczy, który powstał 1998r. W 2006 roku zespół został wyróżniony specjalną nagrodą imienia Danuty Bołtowicz na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej