OSP WOSKRZENICE MAŁE

Rok powstania – 1967. W tym roku obchodzi jubileusz 45 – lecia powstania jednostki.
Jednostka typu „s” – posiada samochód bojowy Star 266 gaśniczy, z beczką na wodę i motopompą. Wyposażona w dwie motopompy: PO5 i motopompę PO7.
Liczba członków: czynnych – 19 w tym 2 kobiety, honorowych – 2, wspierających – 1
Skład zarządu OSP
Prezes – Tomasz Cydejko
Naczelnik – Jerzy Litwiniuk
Sekretarz – Magdalena Sadowska
Skarbnik – Bożena Zalewska
Gospodarz – Tomasz Sosnowski
Kierowca – Tomasz Sosnowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Kijuk
Członkowie – Adam Lewtak, Elżbieta Nitek