KONTAKT

Struktura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej:

Kierownik: Marlena Makaruk                                         tel. 83 888 92 26

Dział Finansowo – Księgowy:

Główny księgowy: Paweł Nowicki                                tel. 83 888 92 27

Inspektor ds. księgowości: Magdalena Kaździoł            tel.  83 888 92 27

 Administracja:

Inspektor: Urszula Walczuk tel. 83 888 92 27

Pomoc środowiskowa:
Starszy pracownik socjalny: Janina Wróbel                       tel. 83 888 92 26
Specjalista pracy socjalnej: Elżbieta Wawrzak                   tel. 83 888 92 26
Starszy pracownik socjalny: Agata Wacko                           tel. 83 888 92 26
Starszy pracownik socjalny: Katarzyna Wasilewska         tel. 83 888 92 27
Starszy pracownik socjalny: Aleksandra Czubla                tel. 83 888 92 27

Asystent rodziny  

Magdalena Krzysztofowicz- Nitek                                        tel. 83 888 92 28

Świadczenia rodzinne:

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: Krystyna Nitychoruk   tel. 83 888 92 28

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: Beata Kozłowska      tel. 83 888 92 28

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych: Elwira Juchimiuk       tel. 83 888 92 28

Aspirant pracy socjalnej: PANI Aneta Siłakowicz                           tel. 83 888 92 28

Kasa GOPS – czynna w dni wypłaty świadczeń w godz. 10.00-14.00

Godziny pracy GOPS:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30-15.30
czwartek: 8.00-16.00