KONTAKT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        

gops@gmina-bialapodlaska.pl 
Kierownik Marlena Makaruk 83 8889 226
świadczenia rodzinne Krystyna Nitychoruk

Elwira Juchimiuk

Beata Kozłowska

Aneta Siłakowicz

83 8889 228

828889 277

pracownicy socjalni Elżbieta WawrzakJanina Wróbel

Agata Wacko

 83 8889 226
asystent rodziny Magdalena Krzysztofowicz-Nitek 83 8889 226
księgowość Paweł NowickiMagdalena Kaździoł 83 8889 227
administracja Urszula Walczuk 83 8889 227
pracownicy socjalni Aleksandra Czubla

Katarzyna Wasilewska

83 8889 227