Projekty UE

Projekty współfinansowane przez Unię Europoejską

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Wsparcie rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Podlaska w ramach projektu
„ AKTYWNI RODZICE”

„Elastyczny rynek pracy w Gminie Biała Podlaska”

„Przebudowa drogi gminnej nr 100295L w miejscowości Rakowiska”

„Budowa Kanalizacji sanitarnej w Czosnówce oraz rozbudowa sieci kanalizacji w Rakowiskach”

„Zakup samochodu śmieciarki dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czosnówce”

 „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Sworach”

 „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Hrudzie – pracownia ginących zawodów”

 „Rozbudowa systemu wodociągowego w Gminie Biała Podlaska”