Informacja o wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Starosta Bialski informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 r. wykonanie – w cyklu 5- letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024.

Więcej „Informacja o wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury oraz z zakresu wspierania i upowszechniania fizycznej w 2021 roku.

INFORMACJA

W dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Urząd Gminy Biała Podlaska będzie nieczynny.