OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 01 września 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030

Wójt Gminy Biała Podlaska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego

Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485) Wójt Gminy Biała Podlaska informuje, że w dniach od 11.09.2023 r. do 11.10.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

  1. zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, który należy przesłać na adres: rewitalizacja@gmina-bialapodlaska.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31.
  2. spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2022-2030, podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 22.09.2023 r. na godzinę 14:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska.

    Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2022-2030 dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Biała Podlaska https://gmina-bialapodlaska.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, w terminie od dnia 11.09.2023 r. do 11.10.2023 r.

    Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych Gminy Biała Podlaska https://bialapodlaska.e-bip.eu/ oraz https://gmina-bialapodlaska.pl/.

    Wójt Gminy Biała Podlaska

    Wiesław Panasiuk