Autostrada w budowie – nie wchodź na plac budowy, nie ryzykuj życiem i zdrowiem!

W związku z intensywnym tempem prac budowlanych na odcinku autostrady A2, Wykonawca przypomina, że wstęp na teren budowy jest bezwzględnie zabroniony. Plac budowy jest miejscem niebezpiecznym, teren zmienia się każdego dnia, pracuje na nim ciężki sprzęt, a wiele z prowadzonych prac należy do szczególnie niebezpiecznych. Niestety, mimo to na placu budowy coraz częściej można zaobserwować obecność osób postronnych, w tym nieletnich: pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców. Z uwagi na powyższe Wykonawca apeluje – bądź ostrożny, nie ryzykuj, dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Ciekawość nie jest warta ryzyka.

Z poważaniem

Paweł Stach Dyrektor Kontraktu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 01 września 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030

Wójt Gminy Biała Podlaska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego

Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2021 poz. 485) Wójt Gminy Biała Podlaska informuje, że w dniach od 11.09.2023 r. do 11.10.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2023-2030.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

  1. zbierania uwag z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Biała Podlaska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, który należy przesłać na adres: rewitalizacja@gmina-bialapodlaska.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31.
  2. spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2022-2030, podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 22.09.2023 r. na godzinę 14:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, ul. Prosta 31, 21-500 Biała Podlaska.

    Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biała Podlaska na lata 2022-2030 dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Biała Podlaska https://gmina-bialapodlaska.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy Biała Podlaska, w terminie od dnia 11.09.2023 r. do 11.10.2023 r.

    Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych Gminy Biała Podlaska https://bialapodlaska.e-bip.eu/ oraz https://gmina-bialapodlaska.pl/.

    Wójt Gminy Biała Podlaska

    Wiesław Panasiuk