Woroniec

Sołtys: Anna Jóźwiak
 

XV-wieczna wieś położona w pobliżu dużego kompleksu leśnego. W XVII wieku własność Witanowskiego, która wkrótce przeszła w ręce ks. Radziwiłłów wchodząc w skład dóbr bialskich. Od 1838 Woroniec, podobnie jak pobliska Sycyna, należał do Józefa ks. Mirskiego-Światopełk. Z zespołu dworskiego pozostała do dziś tylko neogotycka kaplica grobowa książąt Światopełk-Mirskich z ok 1850 r. i fragmenty parku romantycznego. Na kaplicy tablica : „Ks. Czesław Światopełk-Mirski ur. w Warszawie 19.I.1862 r., prawy syn ojczyzny, rolnik i przemysłowiec, szerzył kulturę i oświatę, sercem służył ludziom, otoczony szacunkiem i umiłowaniem zmarł w Worońcu w d. 4.IV.1920 r.”